top of page

揀安老院靠個「鼻」? 分享防「中伏」心得

香港醫護市埸調查及策劃 細訪李伯英先生(中篇) -


為老友記挑選合適的安老院,絕對唔係易事。究竟揀個時有咩秘訣同心得? 究竟點揀安老院先好呢?

---------------------------------------------------

香港醫護市場調查及策劃(醫療公關及推廣)網址: www.hkhmrc.com

想睇多D免費健康資訊同參加活動?請讚好FACEBOOK:www.facebook.com/hkhmr

Instagram: @mo_.on48Comments


bottom of page